Vesioppaan linkit

UNICEF:

http://www.youtube.com/user/uniceffi
UNICEF kanava. Videoita koulujen käyttöön.
 
http://www.unicef.fi/unicef/oppimisymparisto
Kaksi interaktiivista oppimisympäristöä, joista Laosilainen kylä keskittyy vesiteemaan.

http://www.unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit/powerpointesitykset/
Valmiita PowerPoint-esityksiä opetuskäyttöön.

http://www.slideshare.net/unicefFi  
Vesioppaan harjoituksissa 2 (s.9), 3 (s.25) ja 6 (s.42) tarvittavat PowerPointit löytyvät myös slidesharestä.
 

Vesi:

http://akva.ayy.fi/vesijalanjalki/
Vesijalanjäljen laskuri, jolla oppilaat voivat laskea oman vedenkulutuksensa. Vesijalanjäljen laskemiseen otetaan mukaan myös piilovesi eli vesi, joka kuluu tuotteiden tuottamiseen.
 
http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/vesipaiva
YK-liiton tuntisuunnitelmia vedestä.
 
http://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit
Suomen Punaisen Ristin opetusmateriaaleja. Materiaaleja mm. vedestä ja ilmastosta. Sivustolta löytyy myös videoita maailman lapsista.
 
http://wwf.fi/maapallomme/tule-mukaan/ymparistokasvatus/materiaalit-ymparistoopetukseen/
WWF:n opetusmateriaaleja kestävästä kehityksestä ja ympäristökasvatuksesta. Sivuilla mm. piilovedestä kertovan oppitunnin materiaalit sekä yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu ruokamateriaali.
       
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=378622&lan=FI
Valtion ympäristöhallinnon vesiaiheisen ympäristökasvatushankkeen kotisivut. Sivuilla saatavilla veteen liittyviä biologisia opetusmateriaaleja. Itse hanke on jo päättynyt.
 
http://www.siemenpuu.org/suomeksi/vesi/
Sivulla ladattavissa vesi-aiheinen teos, joka käsittele monipuolisesti vesiaihetta eri puolilla maapalloa. Soveltuu opettajalle lisälukemiseksi.

Veden puhdistaminen:

www.vesikoulu.fi
Interaktiivinen opetusmateriaali vedenpuhdistuksesta. Tehtävät jaoteltu erikseen ylä- ja alakoululle. Sivuilta löytyy myös taustamateriaalia opettajalle.
  
http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/Julkaisut/6_Metropoli_ja_meri_sata_vuotta_jatevedenpuhdistusta_Helsingissa.pdf
Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. HSY:n julkaisema teos jätevedenpuhdistuksen historiasta Helsingissä.
  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=166903
Jätevesien puhdistamisesta ympäristöhallinnon sivuilla.

Ilmastonmuutos:

http://ilmasto.org/
Ilmastotietoa kouluille. Sivuston tekemistä ja kehittämistä ovat tukeneet ympäristöministeriö ja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, ja sen toteutuksesta vastaa suuri joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä.
  
http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/tehtavia_kouluille
YK-liiton tehtäviä kouluille. Materiaalia mm. ilmastonmuutoksesta sekä aavikoitumisesta.
 
http://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit
Suomen Punaisen Ristin opetusmateriaaleja. Materiaaleja mm. vedestä ja ilmastosta. Sivustolta löytyy myös videoita maailman lapsista.
 
http://ilmasto-opas.fi/fi/
Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyössä tuottamat sivut ilmastonmuutoksesta. Soveltuu tausta-aineistoksi opettajalle.  

Globaalikasvatus:

http://www.maailmankoulu.fi/node/10
Maailmankoulun keräämä kattava linkkilista globaalikasvatuksen sivustoihin. Materiaalit on pyritty jaottelemaan teemoittain ja oppiaineittain. Materiaalit sisältävät nettipelejä, aamunavauksia, valmiita pp-esityksiä, musiikkia, videoita yms.

http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15812&contentlan=1&culture=fi-FI
Ulkoasiainministeriön globaalikasvatus-sivu opettajille. Sivustolla esimerkiksi videoita sekä pelejä ja muita aineistoja lapsille.
 
http://www.plan.fi/fi-FI/opetusmateriaalit/
Opetusmateriaalia mm. rap-sanoituksista sekä katastrofeista. Sivustolta voi ladata julkaisuja PDF-muodossa.
 
http://oppiminen.yle.fi/
Yleisradion julkaisemia opetusvideoita eri aiheista. Sivulta voi hakea videoita eri teemoilla.
  
http://opettajatv.yle.fi/lapsen_oikeudet
Opettaja.tv:n tarinoita lapsen oikeuksista. Ensimmäinen tarina kertoo vedestä.
 
http://maailma.net
Ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen keskittynyt verkkojulkaisu, joka soveltuu tausta-aineistoksi opettajalle.

Draama:

http://abc.rauhankasvatus.fi
ABC Ensiaskeleet rauhankasvatukseen -opettajanopas. Toiminnallisia menetelmiä rauhankasvatukseen. Sivuilta ladattavissa opas PDF:nä. Oppaassa on mm. hyviä lämmittelyleikkejä ja yhtenä oppaan teemana on kestävä kehitys ja vesi.

http://www.tarinanet.fi
Draamaan perustuvia terveystiedon opetusmenetelmiä. Sivustolta löytyy hyviä draamavinkkejä, joita voi soveltaa myös muiden oppiaineiden opetukseen.
 
http://www.mll.fi/nuortennetti/tukarit/leikkiasema/tutustumis-vuorovaikutus-ja_ni/
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin sivu, jolta löytyy monia hyviä tutustumis- ja lämmittelyleikkejä.
 
www.impropaatti.net/materiaali/Harjoituksia.doc
Suora linkki Impropaatin sivuilta löytyviin improvisaatioharjoituksiin.
 

Artikkeleita:

http://maailma.net/artikkelit/vesi_ja_terveys
Vesi ja terveys. Kirsi junttila kirjoittaa veden ja terveyden välisestä yhteydestä.
 
http://maailma.net/artikkelit/maapallon_vesihuolto_vaatii_pikaisia_ratkaisuja
Maapallon vesihuolto vaatii pikaisia ratkaisuja. A. D. McKenzie kirjoittaa vesihuollosta.
 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=244771&nodeid=15153&contentlan=1&culture=fi-FI
Vesi ihmisoikeutena. Ulkoasiainministeriön artikkeli, jossa pohditaan veden asemaa ihmisoikeutena.

Englanninkielisiä videoita:

http://www.youtube.com/watch?v=2e75_sYvOOU
UNICEF: Climate change and children. Englanninkielinen video ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailman lapsiin.
 
http://www.youtube.com/watch?v=BYPlzJAqz8k
Paint for the planet – Lakshmi’s message. Englanninkielinen video, jossa intialainen Lakshmi maalaa kuvan ilmastonmuutoksesta.
 
http://www.youtube.com/watch?v=A_5zJIgrlA4
Paint for the planet – Charlotte’s message. Englanninkielinen video, jossa englantilainen Charlotte maalaa kuvan ilmastonmuutoksesta.
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EDIP71Lviys
Englanninkielinen video, jossa pilkillä olevat jääkarhut pohtivat syytä ilmastonmuutokseen.

Englanninkielisiä Internetsivuja:

http://wildbc.org/index.php/programs/climate-change-education/
Englanninkielinen sivusto, jolla ilmastonmuutokseen liittyviä oppimateriaaleja. Joitakin materiaaleja myös ranskaksi.
 
http://www.enoprogramme.org/
Suomesta koordinoitu verkosto, joka keskittyy ympäristöasioihin ja niiden opettamiseen koulussa. Materiaaleja suomeksi ja englanniksi.
 
http://climate.nasa.gov/interactives/global_ice_viewer
NASA:n englanninkielinen sivusto, jossa voi tutustua jäätiköiden tilaan eri puolilla maailmaa. Kuvista näkee, kuinka jäätiköt ovat pienentyneet.
 
http://www.waterfootprint.org
Water Footprint Network. Englanninkielinen sivusto, jolla tietoja vesijalanjäljestä ja sen muodostumisesta.