Det oumbärliga vattnet

Aktivitetsbaserade uppgifter för undervisningen

 

En av jordglobens största utmaningar är vattentillgångarnas tillräcklighet.

Guiden berättar om vattnets många roller. Man får bekanta sig med vatten ur olika synvinklar: vattnet som en naturtillgång, som en upprätthållare av hälsan, som en förutsättning för livet, som en del av klimatförändringen och som en del av UNICEFs arbete. Med hjälp av uppgifterna övar man sig också i att utveckla egna idéer för att verka för rent vatten.

Guidens uppgifter stimulerar eleverna till aktiviteter och deltagande och är lämpliga för elever såväl i lågstadie- som i högstadieålder.

Elektroniska stödmaterial här nedan:

Vi söker efter vatten -spel

 

 

Skriv ut tillbehören till spelet "Vi söker efter vatten". Märk, att underlaget är av storlek A3.

>> Ladda ner spelunderlaget (storlek A3)

>> Ladda ner spelkorten

Vattnet är ojämnt fördelat

 

 

Skriv ut skyltar och kort för spelet.

>> Skriv ut stationsskyltarna

>> Skriv ut spelkorten

PowerPoint -presentationer

>> Jorden är en blå planet

>> Vattenrening med hemmagjord utrustning

>> Klimatets superhjältar

Länkbank

Vi samlade ihop en omfattande länkbank med tilläggsinformation i anknytning till Vattenguiden.

>> Klicka och bekanta dig

Bildbank

>> Klicka och bekanta dig

>> Ladda ner Det oumbärliga vattnet (.pdf)

>> Ladda ner guiden (.pdf)

Vattenguiden är producerad med utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete.