Opettajan oppaat ja kirjat/ Lärarguider och böcker

Lähes kaikki materiaali on ilmaiseksi koulujen tilattavissa.
Tilauslomakkeeseen      Till beställningsblanketten

Selaa muita ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja kestävään kehitykseen tähtäävässä globaalikasvatuksessa
(Avautumisen helpottamiseksi pdf-tiedosto kannattaa tallentaa ensin omalle tietokoneelle ja avata vasta sitten. Klikkaa linkkiä hiiren oikealla napilla ja valitse "Tallenna kohde nimellä..." tai "Save link as...")
  

1. Lapsen oikeudet toiminnallisesti - opas kasvattajalle

OKM:n rahoittamassa Suomen UNICEFin koordinoimassa yhteishankkeessa 2012-2014 tuotettu opas
Opasvihkonen tarjoaa kaikilla asteilla työskenteleville ohjaajille työpajarunkoja, joiden kautta voi aloittaa käsittelemään nykyelämän ilmiöitä oppilaiden arjesta tuttujen aihepiirien  perhe-elämä, yhteisön uudet kaverit, asuinalue sekä lapsen työ kautta. Opas on luotu  materiaaliksi, jonka avulla Compasitonkin käyttöönotto helpottuu. Opasvihkosen avulla voit lisätä lapsiystävällisyyttä ja lasten tai osallistujen osallisuutta ihmisoikeuksien opettamiseen. Anna osallistujien ammentaa omastaan - leikkiä ja käyttää luovaa mielikuvitusta! Näin kuultu, nähty ja tehty niveltyy omaan elämään. Oppaan käyttöön on koulutuksia, jotka auttavat myös uuden OPS 2016 mukaisen työotteen ymmärtämisessä ja työyhteisön kehittämisessä uudistuksen mukaiseksi.

Opasvihkonen sovellettavissa kaikille asteille (vain PDF)

Opasvihkon Liite 5. Roolikortit

2. Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Euroopan neuvosto 2007, suomenkielinen painos Lasten Keskus 2012
Käsikirja tarjoaa käytännön harjoituksia arvojen ja erilaisuuden käsittelemiseen 6-13 vuotiaiden lasten kanssa. Materiaali on koottu eri puolilta maailmaa, mikä ohjaa lapsia pohtimaan eri lähtökohtia ja rakentamaan vakaata omaa identiteettiä näiden pohdintojen kautta. Osallistava ote tukee ihmisoikeuskasvatuksen tärkeitä tavoitteita, kuten monimutkaisten käsitteiden ymmärtämistä, parempia ongelmanratkaisutaitoja sekä luovuutta ja käytännöllisyyttä. Kirja on ostettavissa Lasten Keskuksesta.

  Compasito -kirja (PDF)               Lue lisää Compasiton käyttöönottokoulutuksista
  Englanninkielinen nettiversio     
  Aikuisten nettiversio nimeltään Compass

 

3. Kaverina kaikille - Kompis med alla

- opettajan opas syrjinnän estämiseen, UNICEF 2004, uudistettu painos 2009 (luokat 5-9)
Miltä tuntuu joutua syrjityksi sukupuolen, alkuperän, kielen, vammaisuuden, iän tai sairauden takia? Moni lapsi joutuu kokemaan ulkopuolisuutta koulussa ja vapaa-ajalla. Opas antaa eväitä pohdinnoille suvaitsevaisuudesta ja tarjoilee toiminnallisia harjoituksia syrjinnän ehkäisemiseen ja suvaitsevaisuuden edistämiseen. Käy soveltaen myös nuoremmille.

  Kaverina kaikille -opas suomeksi (PDF)
  Kompis med alla (enbart  i PDF-form på svenska)
  Kaverina kaikille -opas englanniksi (All inclusive in PDF form)

Tilaa opas tilauslomakkeella 

4. Lapsen oikeuksia esikouluun ja alkuopetukseen - kasvata ihmisyyteen

- sosiaalialan opiskelijoiden lopputyönä tuottama opas varhaiskasvattajalle tai alkuopetukseen
Opasvihkonen tarjoaa kasvattajalle työkaluja käsitellä aina ajankohtaisia lapsen oikeuksia erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Opas sisältää yhteensä kuusi työpajaa, joista kukin käsittelee jotakin lapsen oikeutta. Leikki ja ilmaisu ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ne mahdollistavat lapsen osallisuuden. Materiaali on tuotettu Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -hankkeessa Lahden ammattikorkeakoulussa lopputyön osana.

Opasvihkonen esikouluun tai alkuopetukseen (vain PDF)

 5. Oikeuden aika! Alakoulut - Dags för rättigheter! Lågstadier

-opettajan opas, UNICEF 2003 (päivitetty 2009, luokille 3-6)
Opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Kirja perustuu harjoituksiin, joiden kautta oppilas oppii hahmottamaan, mitä lapsen oikeudet ovat ja mikä on niiden merkitys itselle ja lapsille muualla maailmassa. Harjoitukset on suunniteltu luokka-asteille 3-6, mutta niitä voidaan soveltaen käyttää myös pienempien oppilaiden kanssa.

    Oikeuden aika! -opas alakouluille (PDF) Dags för rättigheter! lågstadier (PDF)
    Tai tilaa opas tilauslomakkeella    Till beställningsblanketten

6. Oikeuden aika! Yläkoulut - Dags för rättigheter! Högstadier

-opettajan opas, UNICEF 2003 (päivitetty 2009, yläasteet, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset)
Opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn luokkatilanteissa. Aineisto perustuu harjoituksiin, joiden kautta oppilas oppii hahmottamaan, mitä lapsen oikeudet ovat ja mikä on niiden merkitys itselle ja lapsille muualla maailmassa. Harjoitusten joukosta löytyy sekä helppoja ja toiminnallisia että vaikeita ja abstraktiin pohdiskeluun haastavia tehtäviä. Harjoitukset on tarkoitettu 13-18-vuotiaille. Kts. kohta 'Muut materiaalit'.

      Oikeuden aika! opas yläkouluille (PDF) Dags för rättigheter! högstadier (PDF)
      Tai tilaa opas tilauslomakkeella    Till beställningsblanketten

7. Vesi - elämän edellytys! - Det oumbärliga vattnet

-opettajan opas, toiminnallisia tehtäviä opetukseen, UNICEF 2013 (luokille 1-9)
Yksi maapallon suurimmista haasteista alkaneella vuosituhannella on vesivarojen riittävyys. Opasvihkon tavoite on lisätä tietoisuutta veden moninaisesta roolista niin paikallisesti kuin globaalisti. Tehtävien avulla veteen tutustutaan eri näkökulmista: luonnonvarana, terveyden ylläpitäjänä, elämän edellytyksenä, osana ilmastonmuutosta ja osana UNICEFin työtä.Tehtävien kautta harjoitellaan myös kehittämään omia ideoita toimia puhtaan veden puolesta.

     Vesi - elämän edellytys (PDF) ja materiaalipankki
     Det oumbärliga vattnet (PDF) och digitalisk materialbank
     Tai tilaa opas tilauslomakkeella (vain suomi)

8.Tarinakuvakirja "Amoksen haave" - Amos dröm ,UNICEF 2009

Hyvän tahdon lähettiläs, näyttelijä, kirjailija Eppu Nuotion kirjoittama kirja Amos-pojasta, jonka Eppu tapasi Tansanian matkalla. Kirjassa on omat tehtävät 1.-3.  ja 4.-6. luokkalaisille.
Tilaa kirja tilauslomakkeella     Till beställningsblanketten

9.Lastenkirja "Tavallisen kiva päivä" 

Lasten Keskus Oy ja UNICEF 2009, tuotettu OKM:n tuella
Kirjan on kirjoittanut Tittamari Marttinen ja kuvittanut Timo Kästämä. Kovakantinen lastenkirja kertoo koululaisen päivästä, jonka aikana tapahtuu kaikenlaista lasten elämään liittyvää. Kirjan lopussa on toimintavinkkejä tarinan tapahtumien pohtimiseksi lapsen oikeuksien näkökulmasta. Kohderyhmänä on pääosin leikki-ikäiset (esikoulu ja luokat 1-3). 
Ostettavissa kirjakaupoista ja Lasten Keskuksesta

10. Katastrofin käsittely lapsen kanssa
UNICEF 2011


Katastrofin käsittely lapsen kanssa -opas (vain PDF)

11. Lapsia ja nuoria osallistavat "Lapsiystävällisyyden arviointilomakkeet"
UNICEF 2010-2014

Ohjaajan ohjeet (ala- ja yläkouluille yhteinen, pdf)

Alakoulun lomakkeet ja osallistujakoonti (pdf)
Yläkoulun lomakkeet ja osallistujakoonti (pdf)

Alakoulun lomakekuvat (printattava A4, pdf)
Leikki ja vapaa-aika, Lähiyhteisöni, Turvallisuuteni, Kouluni, Oma elämäni

Yläkoulun lomakekuvat (printattava A4, pdf)
Leikki ja vapaa-aika, Lähiyhteisöni, Turvallisuuteni, Kouluni, Oma elämäni

Kysymykset voi syöttää yhdessä isompien oppilaiden kanssa  esim. Google-tilin tarjoamaan sähköiseen lomaketyövälineeseen.
Lomaketyöväline kokoaa  tulokset - muistakaa kuitenkin, että prosessi on lomakkeissa tärkein.