Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -hanke                                                     

Lapsen oikeudet toiminnallisesti! alkoi Suomen UNICEFin hallinnoimana järjestöjen yhteistyöhankkeena 2012 OKM:n rahoituksella. Hankkeessa koulutetaan lasten ja nuorten kanssa toimivia (opettajia ja kasvattajia) ympäri Suomea. Parin vuoden sisällä yhteistyössä uusimman hankekumppani Palmenian kanssa tulisi syntyä täydennyskoulutuskokonaisuus kasvattajille  mm. OPH:n hankerahoituksella. Koulutuksessa saa mallin lapsiystävällisestä, toiminnallisesta ja osallistavasta työotteesta  sekä siitä, miten se liittyy lapsen oikeuksien toteutumiseen kasvatuksessa ja opetuksessa. Koulutus antaa ymmärrystä, mitä perusopetuksen OPS 2016 uudistuksen keskeisien asioiden huomioiminen voisi tarkoittaa kasvattajan arkityössä. Lisäksi koulutuksen antia voi soveltaa vapaasti monenlaisten teemojen ja sisältöjen käsittelyyn. Lue aiheeseen liittyen koulutukseen osallistuneen haastattelu, mikä oppilaita kiinnostaa ja mitä kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka sanoo Helsingin Sanomissa 22.12.2013.

Työpäivän kestävissä koulutuksissa perehdytään lapsen oikeuksiin toiminnallisen mallin kautta mm. pelejä, leikkejä, draaman menetelmiä hyödyntäen. Materiaaleina käytetään ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasitoa sekä kansalaisjärjestöjen tuotantoa. EU-tasoisen tutkimuksen mukaan juuri holistisesti osallistavilla menetelmillä voidaan vastata moniin ajankohtaisiin kasvatuksen haasteisiin.

Hankkeessa järjestökumppaneina mukana ovat olleet Mannerheimin Lastensuojeluliitto (erityisesti tukioppilastoiminta), Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus –PTKRauhankasvatusinstituutti (erityisesti Maailmankoulu), sekä Ihmisoikeudet.net. Hanke rahoitetaan OKM:n lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisrahoilla 2012-2015. Järjestöjen asiantuntemusta ja verkostoja hyödynnetään koulutusten järjestämisessä ja kehittämisessä. Jyväskylän NUORI 2013 -tapahtumassa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät  tuottivat  tekstiviestejä Lassi -tarinaan ja toivottavasti saivat kimmokkeen tulla oppimaan lisää draamasta ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta kasvatustyössä!

Lisää luettavaa mm. lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan kirjoitus  "Ennakoi uusia opetussuunnitelmia!"  hankkeeseen liittyen ja  Opetushallituksen erityismääräyksestä  opetussuunnitelmia koskien. 

*Linkki työpajojen / harjoitusten palautelomakkeeseen (Täytetään, kun materiaaleja on käytetty paikallisesti koulutukseen osallistumisen jälkeen)

Koulutuspäivämäärät ja -paikat

HUOM! Koulutukseen mahtuu noin 20 henkilöä. Työpajan kesto klo 9.00-16.00. Tarkista päivitetyt tiedot linkistä.
Kysy lisää hankekoordinaattori Hannu Niemelältä puh. 044-5301204 (hannu.niemela@unicef.fi)

 Iisätiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuksiin liittyvät materiaalit

Työpajarungot Compasitossa esiintyvistä teemoista:

Muuta tukimateriaalia:

Tukea mahdollisesti omalla paikkakunnalla  järjestettävää tilaisuutta varten: