Lapsen oikeuksien opettaminen

Tutustukaa lapsen oikeuksiin eläytymisharjoitusten avulla. Alla esitellyt ehtävät sisältävät toiminnallisia harjoituksia sekä keskustelua. Niiden kautta voi ymmärtää miten oikeudet ja velvollisuudet tulevat esiin arkisissakin tilanteissa.  Tuomalla keskusteluun kehitysmaat, UNICEF kertoo  mitä tapahtuu jos oikeudet eivät toteudu.

Seuraavilla ohjeilla etenet helposti

1. Arvojono (45 min- 1,5h riippuen prosessin eri vaiheisiin käytettävästä ajasta)
Luodaan ymmärrys käsitteestä "oikeus" ja määritellään tasapainoiseen elämään kuuluvat perusasiat. 
Ohjeet : tehtävä 1

2. Erilaiset lähtökohdat (2 x 45 min)
Roolileikin avulla tarjotaan kokoemus siitä, että kaikki ihmiset eivät ole samalla lähtöviivalla.
Ohjeet:  tehtävä 2

3. Eläytymisharjoitus  (2 x 45 min)
Syvennetään oikeus-käsitettä eläytymisharjoitusten avulla.  Tarvittava aika riippuu syntyvän keskustelun määrästä. Ohjeet voi printata tästä ja korttipohjat tästä.
                
4. Draamapäivä 
Pitäkää 3-4 tunnin syventävä draamapäivä.
Voit valita perusohjeet  tai tehtäviä 2015 julkaistusta Lapsen oikeudet toiminnallisesti! - vihkosesta.

Edistyneempien kanssa voi valikoida tehtäviä eri oppitunneille osoitteesta www.unicef.fi/koulut/globaalikasvatusmateriaalit.

Lapsen oikeuspohjaisia opettajan oppaita löydät Suomen UNICEFin tilattavista materiaaleista.

Aiheeseen liittyvää

- Vuosina 2013-2014 on eri puolilla Suomea koulutusta lapsen oikeuksista, jossa käytetään myös Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirjan Compasiton materiaalia. Katso lisätietoa tästä.
 
- Vuonna 2013 valmistunut materiaalipaketti esi- ja alkuopetukseen ja siihen liittyvä opinnäytetyö
 
- Lasten ihmisoikeuskasvatuksesta lisää Opettaja-lehden liitteessä (pe 17.10.2014, på svenska)

- Lapsen oikeuksien vuosittainen juhlapäivä on 20.11. Aamunavauksia löydät täältä ja lipunnostosta tietoa täältä (på svenska).

- Lapsen oikeudet tiivistettynä taulukoksi (pdf, A4)

- YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennetyn version ja lisätietoa löydät osoitteessa: www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna