Animaatioita lapsen oikeuksista


2. Artikla
Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.
Ohjaus: John Rocco.
Imagine Asia, Filippiinit.
3. Artikla
Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. 
Animaatio: Anwyn Beier. Musiikki: Rowland Lee.
Red Kite Productions Ltd, Skotlanti.
6. Artikla
Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.
Animaatio: Bretislav Pojar.
National Film Board of Canada, Kanada.
7. Artikla
Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.
Animaatio: Alexandra Crippa, Nelson Venecia ja Reinaldo Cayama. Musiikki: Francisco Diaz. ArteVision-USB, Venezuela.
11. Artikla
Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset maasta. 
Big Star, Korea. 13. Artikla
Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.
Animaatio: Alejandro Rojas Tellez. Musiikki: Alejandro Lyon.
CINEANIMADORES, Chile.

19. Artikla
Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
Animaatio: New York School of Visual Arts.
Teaching Institution, USA.


 20. ja 21. Artikla
20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan. 
21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto
Ohjaus: Bill Dennis and John Rice.
Columbia Tri-Star Children's Programming, USA.

 

 

24. Artikla
Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
Animaatio: Elphin Lloyd-Jones.
Telemagination, Iso-Britannia.
 

28. Artikla
Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.
Animaatio: Muafak Kat.
Independent, Syyria.


 

32. Artikla
Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.
Animaatio: Nirmal Sherchan.
Independent, Nepal.
 

33. Artikla
Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä.
Animaatio: Art Mawhinney, Animagination
DIC Entertainment USA.
 

34. Artikla
Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
BOhjaus: Claudia Collier.
Hahn Films, Saksa.
 

35. Artikla
Valtioiden on estettävä lapsikauppa..
Ohjaus: Carlos Biern Boyd.
B.R.B. Internacional, Espanja.

 

38. Artikla
Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia. (Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.)
USL-RM, Intia.