Ihmisoikeus- ja  globaalikasvatusmateriaalit

UNICEFin ihmisoikeus- ja globaalikasvatusmateriaalien avulla voit käsitellä lapsen oikeuksia osana opetusta. Materiaaleissa käsitellään lapsen oikeuksia mm. ympäristö-, vesi-, terveys-, koulutus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien kautta. 

Tilaa tai lataa materiaalia: Osa materiaaleista on saatavissa vain sähköisesti, osan voit tilata suoraan UNICEFin globaalikasvatuksen tilaussivulta. Materiaalit ovat maksuttomia. Voit tutustua materiaaleihin alla.

Tuotetyyppi

Kieli

Oppiaine

 • Lapsen oikeuksien sopimus

  Tuotetyyppi: Ihmisoikeussopimukset
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: Lukio, 1.-9.

  YK:n lapsen oikeuksien sopimus lisäpöytäkirjoineen.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi, svenska

  Tilaa painettu versio

  Beställ den tryckta versionen

 • Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: Esi- ja alkuopetus, 1.-6.
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto, Äidinkieli/kirjallisuus

  Animaatiovideossa kerrotaan hauskalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Kesto: 3:26.

  Opettajalle tiedoksi. Videossa viitataan Australian alkuperäiskansojen uskontoon ja siihen kuuluvaan uniajan käsitteeseen. Uniaika selittää mm. maailman syntyä. Videossa näkyy sateenkaarikäärme, joka on keskeisessä osassa monissa aboriginaalien kertomuksissa.

  Ladattavat materiaalit:

  YouTube: suomi, ruotsi

 • Kaverina kaikille

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Englanti, Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 5.-9.
  Oppiaine: Kuvataide, Liikunta ja terveystieto, Tietotekniikka, viestintä ja mediakasvatus, Äidinkieli/kirjallisuus

  Miltä tuntuu joutua syrjityksi sukupuolen, alkuperän, kielen, vammaisuuden, iän tai sairauden takia? Opas antaa eväitä pohtia yhdenvertaisuutta ja tarjoaa toiminnallisia harjoituksia syrjinnän ehkäisemiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. UNICEF 2004, uudistettu painos 2009.(Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi, svenska, English

 • Oikeuden aika!

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-9., Lukio, Ammattikoulu
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Psykologia ja filosofia, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Opas esittelee, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn. Ala- ja yläkouluille on omat oppaansa. Harjoitukset sisältävät sekä helppoja ja toiminnallisia tehtäviä että haastavampia pohdintatehtäviä oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. UNICEF 2003 (päivitetty 2009).

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  Alakoulut: pdf

  Lågstadier: pdf, beställ den tryckta versionen

  Yläkoulut: pdf, tilaa painettu versio

  Högstadier: pdf, beställ den tryckta versionen

 • Vesi - elämän edellytys!

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-9.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Fysiikka ja kemia

  Opas lisää tietoisuutta veden tärkeydestä ihmisten elämässä niin paikallisesti kuin globaalisti. Tehtävien avulla veteen tutustutaan eri näkökulmista: luonnonvarana, terveyden ylläpitäjänä, elämän edellytyksenä, osana ilmastonmuutosta ja osana UNICEFin työtä. Tehtävien kautta harjoitellaan myös kehittämään omia ideoita toimia puhtaan veden puolesta. UNICEF 2013.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi, svenska

  Tilaa painettu versio

  Materiaalipankki, materialbank

 • Lapsen oikeudet toiminnallisesti

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-9., Ammattikoulu, Lukio
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Historia ja yhteiskuntaoppi, Ilmaisutaito, Liikunta ja terveystieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto, Äidinkieli/kirjallisuus

  Opas sisältää työpajarunkoja, joiden kautta voi käsitellä lapsen oikeuksia oppilaiden arjesta tuttujen teemojen kautta. Oppaan menetelmät mahdollistavat lasten osallisuuden ihmisoikeuksien opetuksessa. Opas sopii hyvin myös Compasito -oppaan käyttöönottoa täydentäväksi materiaaliksi. UNICEF 2015.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi

  Roolikortit

  Tilaa painettu versio

 • Compasito - lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Englanti, Suomi
  Luokka-aste: 6v.-13v.
  Oppiaine: Englanti, Historia ja yhteiskuntaoppi, Liikunta ja terveystieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto, Äidinkieli/kirjallisuus

  Käsikirjassa on käytännön harjoituksia arvojen, erilaisuuden ja ihmisoikeuksien käsittelemiseen. Materiaali on koottu eri puolilta maailmaa ja osallistava ote tukee ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita. Euroopan neuvosto 2007, suomenkielinen painos Lasten Keskus 2012.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi, English, tilaa painettu versio

 • Lapsen oikeuksia esikouluun ja alkuopetukseen - kasvata ihmisyyteen

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: Esi- ja alkuopetus

  Opas tarjoaa työkaluja lapsen oikeuksien käsittelyyn toiminnallisten menetelmien avulla. Leikki ja ilmaisu ovat lapselle ominaisia tapoja ja ne mahdollistavat lapsen osallisuuden. UNICEF 2013.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi

 • Katastrofin käsittely lapsen kanssa

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-9.
  Oppiaine: Liikunta ja terveystieto

  Uutiset katastrofeista leviävät nopeasti, eivätkä lapsetkaan välty kuulemasta niitä. On tärkeää puhua lapsen kanssa katastrofista ja sen aiheuttamista peloista ja tuntemuksista. Opaslehtinen tarjoaa keinoja katastrofin käsittelyyn lapsen kanssa. UNICEF 2011.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi

 • Lapsiystävällisyyden arviointilomakkeet

  Tuotetyyppi: Opettajan oppaat
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-9.
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Liikunta ja terveystieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Lapsen elinympäristön lapsiystävällisyyttä kartoittavat lomakkeet pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tutkittavaksi voidaan valita yksi tai useampi viidestä osa-alueesta (yhteisö, koulu, koti, leikki ja vapaa-aika sekä turvallisuus). Esimerkiksi kouluympäristöä arvioivilla lomakkeilla voidaan arvioida koulun lapsiystävällisyyttä ja saada tietoa ja ideoita oppilailta koulun kehittämiseksi. UNICEF 2010-2014.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF:

  Ohjaajan ohjeet

  Alakoulut

  lomakkeet, osallistujakoonti

  lomakekuvat: leikki ja vapaa-aika, lähiyhteisöni, turvallisuuteni, kouluni, oma elämäni

 • Videosarjat kestävän kehityksen tavoitteista

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Englanti, Ruotsi, Suomi
  Luokka-aste: Ammattikoulu, Lukio, 1.-9.
  Oppiaine: Äidinkieli/kirjallisuus, Uskonto ja elämänkatsomustieto, Tietotekniikka, viestintä ja mediakasvatus, Historia ja yhteiskuntaoppi, Englanti, Biologia ja maantieto

  UNICEFin suomalainen Meidän tulevaisuus -videosarja haastaa meidät miettimään, mitä jokainen voi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.Maailman suurin oppitunti -animaatioissa tutustutaan kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kannustetaan toimimaan niiden edistämiseksi. Malala Yousafzai ja Emma Watson esittelevät tavoitteet.

  Lisätietoja kestävän kehityksen tavoitteista löydät täältä.

  Ladattavat materiaalit:

  Meidän tulevaisuus ja Maailman suurin oppitunti -videot suomeksi.

  Vår framtid -filmer och Världens Största Lektion del 1 och del 2 på svenska

  World's Largest Lesson part 1 and part 2 in English.

 • UNICEF auttoi nuorta Irja Vuorista

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Englanti
  Luokka-aste: Lukio, 7.-9.
  Oppiaine: Uskonto ja elämänkatsomustieto, Tietotekniikka, viestintä ja mediakasvatus, Historia ja yhteiskuntaoppi

  Pieni Irja sai ikiomat kengät UNICEFilta

  UNICEF perustettiin auttamaan lapsia toisen maailmansodan jälkeen. Myös suomalaislapsia autettiin. UNICEF ryhtyi jakamaan hätäapua Suomessa 1947. Yksi avun saajista oli Irja Vuorinen.

  Irja ja hänen veljensä saivat UNICEFilta kengät.
 – Olihan se ihana saada ikiomat kengät, kun oli monta vuotta ollut ilman. Kengät olivat isot, mutta äiti sanoi, ettei se haittaa, ja että nyt pääset syksyllä kouluun.

  Tällä videolla Irja muistelee lapsuuttaan ja UNICEFin kautta saamiaan ihania kenkiä. 

   

  UNICEF helped little Irja after World War II

  Irja was a little Finnish girl who had to flee from home because of the war. UNICEF was founded in 1946 to support and protect children after the Second World War. One of the early beneficiaries was a 6-year-old Irja Vuorinen. Along with 50 000 other Finnish children going without shoes in the cold of the Nordic winter, little Irja was given brown boots of real leather – a gift she still remembers fondly.

  Ladattavat materiaalit:

  Katso video suomeksi.

  Watch the video with English subtitles.

 • UNICEF auttoi nuorta Rauha Anttilaa

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: Lukio, 7.-9.
  Oppiaine: Tietotekniikka, viestintä ja mediakasvatus, Uskonto ja elämänkatsomustieto, Liikunta ja terveystieto, Historia ja yhteiskuntaoppi

  Elämän onnellisin päivä - Rauhan tarina

  Rauha Anttila oli 10-vuotias, kun hän oli kuolla vakavaan keuhkotautiin.

  Kiimingistä kotoisin oleva tyttö pääsi lopulta Oulun sairaalaan 1940-luvun loppupuolella. Sotien jälkeisessä Suomessa oli kuitenkin pulaa lääkkeistä, ja Rauhalle sopivasta antibiootista perhe olisi joutunut maksamaan kovan hinnan.

  Samaan aikaan UNICEF ryhtyi auttamaan suomalaislapsia. Rauha sai UNICEFilta antibiootit.

  Tasan 67 vuotta sitten, heinäkuun 4.päivä koitti ilon päivä, kun lääkäri totesi Rauhan parantuneen.

  Koskettavalla videolla Rauha kertoo, miten UNICEFin apu pelasti hänen henkensä.

   

  ***

  Käsikirjoitus, ohjaus: Laura Meriläinen / Suomen UNICEFKuvaus, leikkaus, musiikki: Antti VuoriRooleissa:Nuori Rauha: Seela LampsijärviLääkäri: Unto Käyhkösekä Iines-lehmä ja Oiva-koiraPuvustus: Helsingin kaupunginteatteriKuvauslokaatiot: Bisan tila ja Kellokosken sairaalamuseo

  Ladattavat materiaalit:

  Katso Rauhan tarina

 • Paulina odottaa

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-6.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Dokumentissa tutustutaan 11- vuotiaan Paulinan elämään Ijitun kylässä Pohjois-Tansaniassa. Paulina pitää kovasti koulunkäynnistä ja yksi hänen peloistaan onkin, että hän joutuisi lopettamaan koulun kesken. Kesto: 8:58 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi, svenska

 • Varastettu lapsuus - lapsikauppa Beninissä

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 5.-9.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Benin on yksi lapsikaupan keskuksista. Videolla tutustutaan lapsikaupan olemassaolon syihin ja ratkaisuihin Beninissä ja tavataan nuoria, jotka ovat joutuneet lapsikaupan uhreiksi. Ylä- ja alakouluille on erilliset versiot. Kesto: alakoulu 11 min. yläkoulu 9:17 & 9:30 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Alakoulut

  Youtube: suomi, svenska

  Yläkoulut

  Youtube: suomi osa 1, osa 2

  Tilaa DVD, beställ en DVD

 • Veronique - Tshadin tyttö

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-9.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Tshad on köyhä maa, jossa kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin. 12-vuotias Veronique asuu Tshadissa Mondon kylässä, jossa lasten aika ei kulu vedenhaussa, vaan he voivat käydä koulua. Kesto: 6:16 & 5:02 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi osa 1, osa 2

 • Kun UNICEF auttoi Suomea

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-9., Ammattikoulu, Lukio
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi

  Suomi sai apua UNICEFilta vuosina 1946 - 1951. Kaksi koostetta Suomessa 40- ja 50 -luvuilla kuvatusta materiaalista. Kesto: 8:46 min. ja 7 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi

  Elävä arkisto: suomi

 • Kaikki lapset kouluun Malissa

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-9., Ammattikoulu, Lukio
  Oppiaine: Uskonto ja elämänkatsomustieto, Tietotekniikka, viestintä ja mediakasvatus, Historia ja yhteiskuntaoppi, Biologia ja maantieto

  DVD sisältää lyhytdokumentit kahdesta malilaisesta kylästä. Koko kylä koulussa -video sopii erityisesti alakouluille, Kadian tarina -yläkouluille ja keskiasteelle.

  Ladattavat materiaalit:

  YouTube: Koko kylä koulussa, Kadian tarina / Skola för hela byn, Kadia's berättelse.

  Tilaa DVD.

 • Saiman oma koulu

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-9.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  7-vuotias Saima asuu Bangladeshin pääkaupungin Dhakan slummissa. Hänen elämänsä muuttuu, kun hän kuulee UNICEFin tukemasta koulusta. Kesto: 3:23 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi, svenska

 • Meena joutuu töihin

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-3., Esi- ja alkuopetus

  Meena-tyttö asuu pienessä kylässä vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Kun Meenan isä joutuu lähtemään kaupunkiin töihin, Meena ja Raju-veli lähtevät mukaan. Kaupungissa moni asia on toisin kuin perhe kuvitteli. Kesto: 8:28 & 9:46 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi osa 1, osa 2

  Tilaa DVD

 • Meena pääsee kouluun

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-3., Esi- ja alkuopetus

  Meenan isä ei päästä tyttöä kouluun, mutta papukaija Mithu opettelee oppitunnit ulkoa ja opettaa kotona Meenaa laskemaan. Eräänä päivänä yksi kanoista on kateissa. Meenan laskutaitojen ansiosta rosvo saadaan kiinni. Kesto: 5:50 & 8:01 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi osa 1, osa 2

  svenska del 1, del 2

 • Meena ja uusi ystävä

  Tuotetyyppi: Dokumentit ja animaatiot
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-3., Esi- ja alkuopetus

  Eräänä päivänä Meenan kouluun tulee uusi oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessa. Meena ja hänen koulukaverinsa suhtautuvat kukin eri tavalla erilaisuuteen, jotkut kiusaamalla, jotkut auttamalla. Kesto: 8:09 & 4:35 min.

  Ladattavat materiaalit:

  Youtube: suomi osa 1, osa 2

  svenska del 1, del 2

 • Lapsen oikeudet/ yleisesittely UNICEFista

  Tuotetyyppi: PowerPoint-esitykset
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-6.
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Perustietoa lapsen oikeuksista luokkaopetuksen tueksi. Soveltuu myös UNICEFin perustyön esittelyyn.

  Ladattavat materiaalit:

  PowerPoint-diat, muistiinpanot

 • Lapsen oikeudet

  Tuotetyyppi: PowerPoint-esitykset
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 7.-9.
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Perustietoa lapsen oikeuksista luokkaopetuksen tueksi.

  Ladattavat materiaalit:

  PowerPoint-diat, muistiinpanot

 • Vesi on oikeus - puhdas vesi

  Tuotetyyppi: PowerPoint-esitykset
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 3.-9., Ammattikoulu, Lukio

  Monipuolista tietoa vedestä: vesi luonnonvarana, vedenkulutus, likaisen veden ongelmat, UNICEFin työ puhtaan veden ja sanitaation parissa.

  Ladattavat materiaalit:

  PowerPoint-diat, muistiinpanot

 • Lapsen oikeudet, 12 julisteen sarja

  Tuotetyyppi: Julisteet
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-9.
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Suosittu A2-kokoisista julisteista koostettu sarja esittelee lapsen oikeuksia.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi (A3)

  Tilaa painettu julistesarja

 • Lapsen oikeuksien sopimus -esite

  Tuotetyyppi: Esitteet
  Kieli: Englanti, Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 7.-9.
  Oppiaine: Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Lapsille ja nuorille suunnattuja esitteitä lapsen oikeuksien sopimuksesta.

  Ladattavat materiaalit:

  Linkki lapsiasiavaltuutetun sivulle

  Länk till barnombudsmannens hemsida

  Tilaa englanninkielinen esite painettuna

 • Olen lyömätön -esite

  Tuotetyyppi: Esitteet
  Kieli: Suomi
  Luokka-aste: 1.-4.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Liikunta ja terveystieto

  Oppilaille jaettava kiusaamisen ja väkivallan vastainen esite. Sisältää lasten ja nuorten tukipalvelujen yhteystietoja.

  (Mikäli .pdf-tiedosto ei avaudu  selaimessasi, lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten.)

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi

 • Aamunavaukset

  Tuotetyyppi: Aamunavaukset
  Luokka-aste: 1.-9., Ammattikoulu, Lukio

  Unicefin ajankohtaiset blogit ja uutiset virittelemään ajatuksia aamunavausten aiheiksi.

  Ladattavat materiaalit:

  Linkki uutisiin

  Linkki blogeihin

 • Sähköinen oppimisympäristö, Laos

  Tuotetyyppi: Sähköiset oppimisympäristöt
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-6.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Virtuaalisessa kylässä voi tutustua elämään Kaakkois-Aasiassa lyhyiden videoiden, flash-esitysten ja tietovisojen avulla. Oppimisympäristö opettaa lapsen oikeuksista hauskalla tavalla.

  Ladattavat materiaalit:

  Sähköiseen oppimisympäristöön

  Till den svenskspråkiga inlärningsmiljön

 • Oppiainekohtaiset tuntivinkit

  Tuotetyyppi: Tuntivinkit
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-9., Lukio, Ammattikoulu
  Oppiaine: Kuvataide, Biologia ja maantieto, Englanti, Fysiikka ja kemia, Liikunta ja terveystieto, Historia ja yhteiskuntaoppi, Tietotekniikka, viestintä ja mediakasvatus, Matematiikka, Äidinkieli/kirjallisuus, Uskonto ja elämänkatsomustieto, Ilmaisutaito

  Räätälöityjä tuntivinkkejä eri oppiaineisiin.

  Ladattavat materiaalit:

  PDF: suomi, svenska

 • Sähköinen oppimisympäristö, Tansania

  Tuotetyyppi: Sähköiset oppimisympäristöt
  Kieli: Suomi, Ruotsi
  Luokka-aste: 1.-6.
  Oppiaine: Biologia ja maantieto, Historia ja yhteiskuntaoppi, Uskonto ja elämänkatsomustieto

  Virtuaalisessa kylässä voi tutustua elämään Afrikassa lyhyiden videoiden, flash-esitysten ja tietovisojen avulla. Oppimisympäristö opettaa lapsen oikeuksista hauskalla tavalla.

  Ladattavat materiaalit:

  Sähköiseen oppimisympäristöön

  Till den svenskspråkiga inlärningsmiljön

Oliko tästä sivusta hyötyä sinulle?
Mielipiteesi sivusta: