Koronakriisi vaikuttaa monin eri tavoin lasten ja heidän perheidensä elämään:

Korona on vaikuttanut 1,5 miljardin lapsen koulunkäyntiin ja koronasta johtuvat koulusulut vaikuttavat edelleen yli 800 miljoonan lapsen koulunkäyntiin. Yli 168 miljoonaa lasta ei ole viimeisen vuoden aikana saanut lainkaan opetusta koulussa

Erityisen vaikeassa asemassa ovat avioliitossa olevat tytöt, vammaiset lapset sekä lapset, jotka ovat joutuneet auttamaan vanhempiaan elannon hankkimisessa.

UNICEF tukee lasten oppimista 145 maassa. Tuotamme oppimisohjelmia verkkoon, radioon ja televisioon. Koulutamme opettajia ja huoltajia lasten mielenterveyden tukemisessa sekä autamme valtioita tarjoamaan psykososiaalisia palveluja. 

Pelastetaan yhdessä
lasten tulevaisuus

Lasten hyvinvointi on välttämätön edellytys yhteiskuntien kehitykselle. UNICEFin tuella lapsi saa 

  • hoitoa aliravitsemukseen 
  • psykososiaalista tukea ja apua mielenterveyden ongelmiin 
  • tukea oppimiseen 
  • suojelua hyväksikäytöltä 
  • puhdasta vettä ja hygieniatarvikkeita. 


Lahjoita, tehdään yhdessä historiaa »

Autamme
kriisin yli

  • Työskentelemme yhdessä Maailman terveysjärjestö WHO:n ja valtioiden viranomaisten kanssa pandemian hillitsemiseksi ja lasten suojelemiseksi kaikkialla maailmassa.
  • Tuemme lasten oppimista poikkeusoloissa 145 maassa. Tuotamme esimerkiksi vaihtoehtoisia oppimisohjelmia verkkoon, radioon ja televisioon ja tuemme valtioita kriisitoimintasuunnitelmissa.
  • Suojelemme lapsia kriisin keskellä. Koulutamme esimerkiksi opettajia ja huoltajia lasten mielenterveyden tukemisesta sekä tuemme valtioita tarjoamaan psykososiaalisia palveluita. 
  • Toimitamme suojavarusteita, lääkkeitä, testaus- ja hygieniatarvikkeita.
  • Tiedotamme viruksen aiheuttamista vaaroista ja keinoista suojautua siltä.

Autamme
myös Suomessa

UNICEF on yksi maailman suurimmista hätäaputoimijoista. Vastaamme muun muassa vesihuollosta ja lasten terveydenhuollosta. Koronan aikaan UNICEF kantaa huolta myös aikuisten rokottamisesta, sillä järjestöllä on välineet, verkosto ja osaaminen hoitaa tehtävä..

Lisätietoja: