Skydd och jämlikhet

Dela med dig av det goda Whatsapp

UNICEF hjälper barn som är i behov av skydd tillsammans med myndigheter och lokala samhällen samt påverkar strukturer som upprätthåller ojämlikhet.  

Så här hjälper UNICEF:  

1. Vi stärker samhällen

 • Vi påverkar lagstiftningen så att till exempel barnarbete och flickors könsstympning ska förbjudas i lagen.  
 • Vi stödjer myndigheter att bygga system, med vilka man kan identifiera och hjälpa de mest utsatta barnen.  

2. Vi påverkar attityder

 • Vi utbildar och informerar likväl beslutsfattare på högre nivå som samhällen, för att barn ska få god omsorg.  
 • Vi arbetar till exempel för att få slut på barnarbete och för att förbättra flickors ställning.  

3. Vi tar hand om barnen 

 • Med UNICEFs hjälp kan barnen börja i skolan, de hör om sina rättigheter och lär sig skydda sig mot våld och utnyttjande.  
 • Vi ser också till att barn som lever mitt i krig och naturkatastrofer får komma i trygghet och får den omsorg de behöver.  

Varför är arbetet viktigt?

 • Ojämlik behandling och utnyttjande av barn bryter mot barns rättigheter. Konventionen för barnets rättigheter garanterar varje barn rätt till hälsa, utbildning och ett tryggt liv.  
 • Ojämlikhet upprätthåller fattigdomens strukturer och bidrar till att konflikter uppstår. Till exempel utbildning är det bästa sättet att förebygga terrorism.  

Hjälp behövs

Välbefinnandet fördelar sig ojämnt i världen.  

 • Det finns ca 152 miljoner barnarbetare och tiotusentals barnsoldater i världen. 
 • Uppskattningsvis tre miljoner flickor eller kvinnor könsstympas dvs. omskärs årligen. 
 • Barnarbete, barnäktenskap och annat utnyttjande hindrar skolgång. 
 • Det är främst barn i familjer som är fattiga eller bor avsides, flickor och barn som tillhör minoriteter eller har en funktionsnedsättning, som lider av problemen. 

Ge en gåva och hjälp 

Bli månadsgivare

En regelbunden månadsgåva är det effektivaste sättet att hjälpa världens barn. UNICEF använder 10–20 procent av sina programarbetsmedel till att främja barns skydd och jämlikhet.