Snabbt agerande räddar barn

Med UNICEFs hjälp får barnen rent vatten, hälsovård och skydd och de kan fortsätta skolgången även mitt i krissituationer.

UNICEF är en av världens ledande nödhjälpsaktörer. Vi svarar årligen på cirka 280 humanitära kriser i hela världen. Vi är den näststörsta leverantören av nödhjälpsartiklar efter FN:s livsmedelsprogram WPF:s mathjälp.

UNICEFs nödhjälpsarbete

UNICEF tar hand om barnens hälsa, näring, utbildning och skydd på katastrofområdena. UNICEF har ansvar för vattenförsörjningen på hela katastrofområdet.

VATTENFÖRSÖRJNING

Sjukdomar som sprids via smutsigt vatten och dålig hygien hotar snabbt barnens hälsa. UNICEF distribuerar vatten, reparerar vattensystem, levererar hygienartiklar och producerar information om vikten av rent vatten och hygieniska förhållanden.

HÄLSA

UNICEF levererar vacciner som ger barnen skydd mot sjukdomar och förhandlar vid behov om vapenstillestånd för att kunna genomföra vaccinationsprogram. Vi levererar dessutom övriga läkemedel och förnödenheter för att barnen ska få den hälsovård de behöver.

NÄRING

När livsmedelsförsörjningen kollapsar hotas barnen av undernäring. UNICEF levererar specialtillverkat näringspulver och förpackningar av jordnötskräm, som hjälper barnen att överleva.

SKYDD OCH UTBILDNING

I katastrofsituationer är barnen de mest sårbara. UNICEF sätter upp barnvänliga rum och tältskolor, där barn tryggt kan leka och gå i skola.

Hur UNICEF arbetar?

Vårt arbete är snabbt och effektivt eftersom vi har fem strategiskt placerade förråd som står i ständig krisberedskap: Köpenhamn, Dubai, Shanghai, Kamerun och Colon (Panama).

Vacciner, nödhjälpsmat, mediciner, filtar, tält och övriga förnödenheter levereras till de hjälpbehövande destinationerna från det förråd som ligger närmast. Utöver det har vi förråd som lagrats på förhand på områden som hotas av kriser.

På plats arbetar UNICEF tätt tillsammans med landets regering och övriga organisationer. Arbetet fördelas enligt behov och organisationernas kompetens, så att den humanitära hjälpen distribueras så effektivt som möjligt.

Nödhjälpsfonden möjliggör omedelbar hjälp

De medel som doneras till UNICEFs nödhjälpsfond används alltid där hjälpbehovet är störst. Donationerna även då krisen inte är akut är livsviktiga, för att vi ska kunna handla omedelbart.

Ju snabbare vi levererar hjälp, desto fler barn räddas.

UNICEFs arbete baserar sig helt på frivilliga donationer.

Gör en donation. Skicka meddelandet GÅVA till numret 16110 (15 €).