Barndödligheten har sjunkit mer än 60 procent sedan 1990

UNICEF har haft en betydande roll i främjandet av barns och mödrars hälsa i närmare 70 år. Vi får till stånd bestående förbättringar inom alla delområden i hälsovården i 155 länder.

Så här hjälper UNICEF

1. Vi bygger bättre hälsovårdssystem

 • Vi stödjer våra partnerskapslands hälsomyndigheter att utveckla hälsovårdstjänster som når ut till barn och mödrar som befinner sig i sårbara situationer samt
 • förmår att ta hand om deras hälsa. 

2. Vi påverkar attityder och tillvägagångssätt

 • Vi utbildar och handleder mödrar så att de vet vad barnet behöver för att hållas friskt. 
 • Vi påverkar beslutsfattare och stödjer omfattande attitydförändringskampanjer. 

3. Vi levererar förnödenheter som barn och mammor behöver

 • UNICEF levererar livsviktiga vacciner, kosttillskott och rent vatten till de mest utsatta barnen, även till krigs- och naturkatastrofområden.
 • Ju fattigare och instabilare land, desto större betydelse har UNICEFs hjälp.

4. Vi utvecklar innovationer som förbättrar barns hälsa

 • UNICEF uppfinner ständigt nya och bättre sätt att lösa barnens problem. Vi utvecklar speciellt innovationer som baserar sig på mobilteknologi.
 • Även sockersaltlösningen för behandling av barns vätskebrist och en enkel vattenpump är innovationer.

Hjälp behövs

Än finns det mycket att förbättra i barns och mödrars hälsa.

 • Varje år dör 5,4 miljoner barn, dvs. 15 000 barn per dag, före sin 5-årsdag. De flesta av dem bor i ett utvecklingsland och dör i en sjukdom som lätt kunde förebyggas.
 • - Mödrarna i utvecklingsländerna löper en 20 gånger större risk att dö vid förlossningen jämfört med mödrarna i industriländerna. Mödradödligheten är ca 303 000 mödrar per år, dvs. 830 mödrar per dag. 

Barn dör främst i:

 • komplikationer vid förlossningen
 • lunginflammation
 • diarré
 • malaria
 • undernäring (undernäringen i sig själv är oftast inte dödlig, men försvagar barnets motståndskraft och är delorsak i närmare hälften av barndödligheten)
 • smutsigt vatten och dålig hygien (de sjukdomar som de sprider, t.ex. diarré och kolera dödar fler människor än krigen)

Varför är arbetet viktigt?

Hälsan är viktig eftersom:

 • Barn har rätt till hälsa.
 • Friska barn växer upp till friska vuxna, som kan ta hand om sig själv och kan hjälpa andra.
 • Minskningen av barndödligheten stävjar befolkningstillväxten och främjar utvecklingen av hela samhället.

Mödrarnas hälsa är viktig även för barnen
Moderns död har allvarliga följder för barnet och hela samhället. Ett barn som har mist sin mamma har större sannolikhet att dö än andra redan under den första levnadsmånaden. När mamman dör måste samhället ofta ta hand om hennes familj.

Arbetet ger resultat

Barndödligheten har minskat avsevärt
Barndödligheten har sjunkit mer än 60 procent sedan 1990. Med barndödlighet avses dödsfall hos barn som är under 5 år.
 
Även mödradödligheten har sjunkit
Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990. Mödradödlighet innebär att mamman dör i komplikationer i samband med graviditet eller förlossning.

UNICEF har medverkat till att ovanstående resultat uppnåtts.

Ge en gåva och hjälp

Bli månadsgivare

En regelbunden månadsgåva är det effektivaste sättet att hjälpa världens barn. UNICEF använder cirka hälften av sitt programarbetets medel till barns och mammors hälsa. 

Tilläggsinformation: