Finlands UNICEFs uppgift är att samla in pengar för UNICEFs internationella utvecklingsarbete och katastrofinsatser, samt att påverka- och informera mångsidigt om barns rättigheter.

Finlands UNICEF rf i korthet

  • Bildades 1967
  • Samlar in pengar för UNICEFs utvecklingsprogram
  • Främjar barns rättigheter i hemlandet
  • Arbetar inom tre delområden: insamling, påverkan och kommunikation

UNICEF är FN:s barnorganisation. Finlands UNICEF rf är en av UNICEFs 33 nationalkommittéer som är verksamma i de rika länderna.

Nationalkommittéerna samlar in en tredjedel av internationella UNICEFs intäkter. Utöver medelanskaffningen jobbar kommittéerna för att barns rättigheter ska förverkligas i de egna hemländerna.

Finlands UNICEFs generalsekreterare är Marja-Riitta Ketola. Föreningens styrelse har 9 medlemmar och som ordförande fungerar Teija Andersen. Personalen består av cirka 65 anställda. Dessutom stöds vår verksamhet av 2000 frivilliga.

Vårt arbete baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Medelanskaffning

Vi samlar in pengar främst som månadsgåvor, engångsgåvor och testamenten. Dessutom stöder många företag vårt arbete med donationer och via olika partnerskapsavtal.

Pengarna som samlats in i Finland betalas till UNICEFs barnfond därifrån de förmedlas vidare till internationella UNICEFs programarbete världen över.

Via Finlands UNICEF kan man även understöda UNICEFs arbete i vissa specifika länder och fokusområden. Du kan även understöda UNICEF genom att köpa en UNICEF-gåva.    

Påverkan

Vårt påverkansarbete innefattar två delar: arbete i Finland respektive internationellt arbete.

I Finland har vårt påverkansarbete som mål att våra lagar och policyn, samt användningen av de offentliga medlen, ska gynna barnen. Vi samarbetar med myndigheter, organisationer, universitet och skolor.

Vi utför även pilotprojekt både i hemlandet och i utvecklingsländer, och de resulterar i verksamhetsmodeller samt nya innovativa partnerskap som främjar barns rättigheter.  

Kommunikation

Vi producerar mångsidigt material om UNICEFs arbete i hela världen och informerar om aktuella ämnen.

Vi informerar även om internationella UNICEFs årliga rapporter och undersökningar som behandlar världens barn. Dessutom bedriver Finlands UNICEF egen forskning.

Finlands UNICEFs vision

Finlands UNICEF vill få med sig varje vuxen och varje barn i att bygga en värld där barnets rätt till ett värdigt och säkert liv förverkligas.

Finlands UNICEFs mission

Det är barnets rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barnets hälsa måste säkerställas, dess skolgång garanteras och barnet måste skyddas från utnyttjande, våld och diskriminering. Finlands UNICEF arbetar för att dessa rättigheter ska förverkligas.

Finlands UNICEF har förbundit sig till att skydda de mest utsatta barnen – hjälpa dem som drabbats av extrem fattigdom, krig, naturkatastrofer och exploatering. Finlands UNICEF tror att barn måste överleva, vara trygga och må bra för att det ska ske utveckling överallt i världen.