Information om UNICEF

Dela med dig av det goda Whatsapp

Vad är UNICEF och varför finns vi?

UNICEF är FN:s barnorganisation. Vi arbetar långsiktigt i hela världen för de mest utsatta barnen, oavsett deras nationalitet, religion eller politiska övertygelse.

UNICEF i korthet

 • UNICEF (United Nations Children´s Fund)
 • Grundades 1946
 • Hjälpte Finlands barn 1947-1951
 • Verksam i 190 länder idag
 • Arbetet bygger på konventionen om barnets rättigheter
 • Vår uppgift är att hjälpa de mest utsatta barnen

UNICEF grundades år 1946 för att hjälpa Europas barn efter andra världskriget. UNICEF hjälpte även Finland, när de finländska barnen behövde hjälp under åren 1947-51.

Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, vars viktigaste mål är att trygga de grundläggande rättigheterna: hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd åt alla barn.

Vad gör UNICEF?

I utvecklingsländerna planerar och förverkligar UNICEFs landskontor utvecklingsprogram tillsammans med lokala myndigheter, beslutsfattare, medborgarorganisationer, samhällen och familjer. Vi har programarbete i sammanlagt 155 länder.

I de rika länderna samlar UNICEFs nationalkommittéer in medel för UNICEFs programarbete och främjar barnets rättigheter i det egna landet. Finland UNICEF rf är en av 35 kommittéer.

UNICEFs mål är att stärka ländernas egna system så att de själva kan ta väl hand om sina barn.

UNICEF är också en av de viktigaste aktörerna vid katastrofsituationer och vi hjälper årligen i cirka 280 kriser.

Dessutom bedriver UNICEF omfattande forskning, evaluerar och främjar barnens bästa i verkställandet av internationella avtal och beslutande organ samt utvecklar innovationer som förbättrar barnens liv.

Givarna möjliggör hjälpen

UNICEF får inte en del av FN:s medlemsavgifter utan verksamheten finansieras uteslutande med hjälp av donationer. En tredjedel av medlen kommer från privatpersoner, resten från regeringar och företag runt om i världen.

Med ditt stöd gör UNICEF med partners följande:

 • vi vaccinerar mot dödliga sjukdomar
 • vi distribuerar rent vatten
 • vi säkerställer att utbildningen är av god kvalitet
 • vi skyddar barn från exploatering och
 • vi hjälper i nödsituationer

Internationella UNICEF

UNICEF sysselsätter över 10 000 anställda varav 80 procent jobbar på fältet.

Henrietta H.Fore (på twitter @unicefchief) arbetar som högsta chef. Högsta chefen rapporterar till en styrelse med 36 medlemmar som företräder FN:s medlemsstater och fungerar enligt ett roterande schema.

UNICEFs huvudkontor finns i New York. Andra viktiga verksamhetsställen är Europas administrativa centrum som finns i Geneve, ett centrallager i Köpenhamn och forskningscentret Innocenti i Florens. Det finns 127 landskontor och dessa stöds av sju regionala kontor.
 

Bild: Taifunen Hajyan förorsakade omfattande skador i Filippinerna i november 2013. UNICEF levererade tält för barnvänliga platser och leksaker till barnen, utöver de övriga nödhjälpsartiklarna. © UNICEF/NYHQ2014-0121/GIACOMO PIROZZI