Din hjälp är livsviktig

Agera nu du kan rädda barns liv

Jag ger

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.

Antalet undernärda barn har ökat i flera afrikanska länder

Under åren 2000-2017 har antalet undernärda barn ökat från 50 miljoner till 58 miljoner.

I år har UNICEF med partners som målsättning att vårda allvarligt undernärda barn i följande länder:

  • 215 000 barn i Nigeria 
  • 215 000 barn i Sudan
  • 173 000 barn i Somalia
  • 276 000 barn i Jemen

Barnens situation i krisländerna

Sydsudans befolkning försöker överleva både en konflikt och fattigdom. I landet finns 270 000 allvarligt undernärda barn som UNICEF vill hjälpa så fort som möjligt. Sammanlagt cirka sju miljoner människor lider av matbrist.

I Nigeria lider cirka 440 000 barn av undernäring i nordöstra delen av landet i delstaterna Adamawa, Borno och Yobe. Situationen förvärras av konflikten med den islamistiska gruppen Boko Haram som rasar på området.

I Somalia lider nästan hälften av befolkningen, m.a.o. 6,2 miljoner människor, av brist på mat och de behöver humanitär hjälp omgående. Cirka 232 000 barn beräknas vara allvarligt undernärda.

I Jemen har kriget lett till att landet som redan förut var urfattigt nu helt kollapsat. Just nu lider 400 000 barn i landet av allvarlig undernäring.