Ge en testamentsgåva

Dela med dig av det goda Whatsapp

Att testamentera en gåva

Testamentsgåvan kan vara liten eller stor. Testamentsgivaren avgör själv en hur stor del av kvarlåtenskapen som hon vill donera. Det är inte svårt att upprätta ett testamente. UNICEFs testamentsgivare får vid behov hjälp av en advokat utan kostnad.

Beställ en kostnadsfri testamentshandbok

Jag vill få handboken per *

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.

Visste du att varje myndig person gärna ska ha ett testamente? Vi gjorde upp en lista över tio anledningar till att skriva ett testamente.

Läs mer

På gården hos paret Ritva och Markku Aalto i Villmanstrand hörs sprudlande skratt. Här pratas det om livet, om barn och om att göra ett testamente, men ämnet är långt ifrån allvarligt.

Läs mer