Ge en testamentsgåva

Dela med dig av det goda Whatsapp

Att testamentera en gåva

Testamentsgåvan kan vara liten eller stor. Testamentsgivaren avgör själv en hur stor del av kvarlåtenskapen som hon vill donera. Det är inte svårt att upprätta ett testamente. UNICEFs testamentsgivare får vid behov hjälp av en advokat utan kostnad.

Beställ en kostnadsfri testamentshandbok

Jag vill få handboken per *

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.

Att skriva ett testamente för världens barn – det är inte svårt

Genom att komma ihåg världens barn i ditt testamente är du med och skapar en bättre framtid.