Vill du ändra din gåvosumma eller dina kontaktuppgifter? Du kan göra det via blanketten nedan.

Du kan även göra förändringarna genom att skicka e-post till [email protected] eller ringa numret 09- 584 50 290, vardagar kl 9-18.

Fälten som är märkta med en stjärna (*) är obligatoriska att fylla i.

Gamla uppgifter

Nya / korrigerade uppgifter

Ändringar i gåvan

Månadsgåvan är alltid bunden vid ett visst konto, därför skickar vi dig noggrannare instruktioner när du bytt konto.

Övriga uppgifter

Adressen används bara till att informera om UNICEFs arbete och insamlingar. Vi överlåter varken den eller dina andra kontaktuppgifter till en tredje part.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.