Ändra gåvouppgifterna

Vill du ändra din gåvosumma eller dina kontaktuppgifter? Du kan göra det via blanketten nedan.

Du kan även göra förändringarna genom att skicka e-post till unicef@unicef.fi eller ringa numret 09- 584 50 290, vardagar kl 9-18.

Fälten som är märkta med en stjärna (*) är obligatoriska att fylla i.

* Namn

Gamla uppgifter

* Gatuadress
* Postadress och -kontor
Telefon
E-postadress

Nya / korrigerade uppgifter

Namn
Gatuadress
Postadress och -kontor
Telefon
E-postadress

Ändringar i gåvan

Jag vill byta gåvosumma, den nya summan (minimi 10 €)

Månadsgåvan är alltid bunden vid ett visst konto, därför skickar vi dig noggrannare instruktioner när du bytt konto.
Den nya förfallodagen

Övriga uppgifter

Adressen används bara till att informera om UNICEFs arbete och insamlingar. Vi överlåter varken den eller dina andra kontaktuppgifter till en tredje part.
Annan respons / fråga

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.