Frivillighet för UNICEF

Som UNICEF-frivillig är du med och gör bestående förändringar för varje barn över hela världen.

Att engagera sig i frivilligarbete är ett fint sätt att stödja UNICEFs arbete, ett sätt som ger mycket glädje både åt dig själv och barn över hela världen.

Vårt nätverk av frivilliga i Finland omfattar ca 2000 frivilliga, vars verksamhet är organiserad i lokala grupper på 40 orter. Grupperna deltar i våra nationella kampanjer samt planerar och genomför sina egna aktiviteter. Finlands UNICEF erbjuder ett gediget stöd, bl.a. utbildningar och kampanjmaterial åt de frivilliga. 

Som frivillig kan du

  • sy individuella UNICEF-dockor eller göra andra handarbeten
  • sälja UNICEF-kort inför jul
  • vara med och ordna olika lokala evenemang
  • sprida kunskap om barnets rättigheter och föra UNICEFs budskap vidare   
  • engagera dig i gruppens ansvarsuppgifter t.ex. som ordförande, kassör eller sekreterare

Som UNICEF-frivillig känner jag att jag gör något betydelsefullt och jag får höra till den unika UNICEF-gemenskapen.

Sofia Saukkonen, frivillig i Helsingfors