Suomalainen lahjoittajaryhmä tukee Sierra Leonen lasten koulutusta

Suomen UNICEFin ryhmälahjoitusohjelmassa tuetaan Sierra Leonen lasten koulutusta. Ohjelma on tänä vuonna perustetun Afrikka 2030 -ryhmän ensimmäinen tukikohde.

Ryhmälahjoitusohjelmassa sijoitetaan kolmen vuoden ajan lapsiin ja nuoriin sellaisissa Afrikan mantereen maissa, joissa on vakavia haasteita lapsen oikeuksien toteutumisessa, mutta myös valmius ottaa isoja harppauksia kehityksessä eteenpäin.

Afrikka 2030 -ryhmään kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, jotka sijoittavat joko 25 000 euroa tai 50 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. ”Mukaan mahtuu vielä uusia jäseniä. Tavoitteena on saada mukaan niin monta lahjoittajaa, että voimme avata useampia kohteita Afrikan eri maissa. Ryhmä valitsee yhdessä maat ja ohjelmat, joihin se kohdistaa tukensa”, avainasiakasvastaava Hanna Perttu Suomen UNICEFista kertoo.

Tytöillä heikoimmat
mahdollisuudet koulutukseen

Lähes 8 miljoonan asukkaan Sierra Leone on yksi maailman köyhimmistä maista. Yli puolet väestöstä on lapsia, ja heistä noin 80 % elää köyhyydessä. Naisista lukutaitoisia on vain puolet ja miehistäkin vain noin 60 %. Lapset käyvät koulua keskimäärin vain 3,6 vuotta. 

Sukupuolten välinen epätasa-arvo heikentää tyttöjen mahdollisuuksia koulutukseen, ja teiniraskaudet ovat merkittävä este koulunkäynnille. Äidiksi tullut tyttö ei usein palaa koulun penkille. ​Koronapandemia on osaltaan vaikeuttanut koulunkäyntiä ja oppimista. Etäoppiminen ei ole kaikille lapsille mahdollista koulujen ollessa kiinni, ja mm. teiniraskaudet ja lapsiavioliitot ovat lisääntyneet huolestuttavasti.

​”Koulutuksen haasteet linkittyvät vahvasti köyhyyteen, pitkiin koulumatkoihin, koulutuksen heikkoon arvostukseen, sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ja lapsiavioliittoihin. Koulupudokkaille, niin tytöille kuin pojille, on lisäksi liian vähän vaihtoehtoisia oppimismahdollisuuksia. Koronatilanteen takia ne lapset, joiden tilanne oli jo valmiiksi vaikein, ovat erityisessä vaarassa pudota tai jäädä jälkeen opintiellä”, Suomen UNICEFin ohjelma-asiantuntija Anna Pörsti kuvailee.

Fokuksessa laadukas opetus,
koulupudokkaiden määrän vähentäminen ja teknologiataidot

UNICEFin työ keskittyy siihen, että kaikki Sierra Leonen lapset pääsevät kouluun, saavat laadukasta opetusta ja käyvät koulun loppuun. Lapset ja nuoret saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat työelämässä. ​

UNICEFin koulutusohjelmassa Sierra Leonessa:

  • Ennaltaehkäisemme koulupudokkuutta yhdessä yhteisöjen kanssa.
  • Tarjoamme koulupudokkaille vaihtoehtoisia oppimismahdollisuuksia.
  • Uudistamme opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä. Tuemme mm. tyttöjen tiede- ja teknologiataitojen opetusta (STEM – science, technology,engineering and mathematics).
  • Edistämme digi- sekä etäoppimista ja autamme parantamaan koulujen internet-yhteyksiä.
  • Edistämme nuorten työllistymistä ja työharjoittelumahdollisuuksia
  • Skaalaamme UPSHIFT-työtä, jossa järjestetään nuorille innovatiivisia työpajoja ja mentorointia heidän itse ideoimiensa sosiaalisten projektien edistämiseksi ja tuetaan heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskunnassa.
  • Parannamme opetuksen laatua esimerkiksi tukemalla opettajien koulutusta ja kehittämällä oppimateriaaleja.
  • Kehitämme varhaiskasvatusta ja autamme lisäämään lasten kouluvalmiuksia.
  • Teemme perheiden kanssa yhteistyötä, jotta he tukisivat paremmin lasten koulun aloittamisesta oikeassa iässä. Jaamme myös koulutarvikkeita.

Oikea hetki sijoittaa Afrikan lasten tulevaisuuteen
on nyt

Tällä hetkellä 25 % maailman lapsista asuu Afrikan mantereella, mutta vuoteen 2100 mennessä jopa 50 % maailman alle 18-vuotiaista on afrikkalaisia. ”Tutkimusten mukaan riittävät investoinnit lasten terveyteen, koulutukseen ja suojeluun voivat nostaa miljoonia köyhyydestä ja edistää merkittävästi vakautta ja rauhaa mantereella”, Pörsti kertoo. 

Tarve osaavalle työvoimalle on tulevaisuudessa valtava. Pelkästään opettajia tarvitaan 15 miljoonaa lisää Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa, jotta globaaleihin koulutustavoitteisiin päästään 2030 mennessä.Tutkimusten mukaan jokainen lisäkouluvuosi voi parantaa henkilökohtaisia tuloja jopa 10 %. Tästä syystä investoinnit lasten ja nuorten koulutukseen ovat  äärimmäisen tärkeitä.

“Afrikan nuorista voi tulla koko maailmantalouden moottori.  Hetki vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa on juuri nyt. Tarvitsemme sijoituksia lapsiin erityisesti tällä vuosikymmenellä”, sanoo David Anthony, UNICEFin Innocenti-tutkimuskeskuksen tutkija.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Hanna Perttu, p. 050 569 9415, [email protected]