Dagsverkesinsamling

Dagens goda gärning - bra skolgång för barn och ungdomar i Myanmar

Anmäl din skolaTill arbetsgivaren

Instruktioner för Dagsverkesinsamlingen

 1. Senast en månad före dagsverket

  Skolan kan fritt välja vilket datum dagsverket arrangeras och deltagandet är kostnadsfritt. UNICEFs rekommenderade insamlingssumma är 20 €/elev, men skolan kan fritt besluta vilken summa de rekommenderar.

  Anmäl er senast en månad före tidpunkten för dagsverket med webblanketten eller per telefon på 09 584 501. Ni får allt material som behövs för att ordna en dagsverkesinsamling inom två veckor från anmälan.

  De elever som utför UNICEFs dagsverke är försäkrade i försäkringsbolaget If. Arbetsgivaren behöver inte dra av förskottsinnehåll eller socialskyddsavgift från lönen för dagsverket.

   Dagsverket kan genomföras på många sätt!

  Arbetet kan utföras hemma, hos en granne eller släkting och vara till exempel trädgårdsarbete, hushållsarbete, barnpassning eller husdjursskötsel. Hör dig för om arbete hos företagen och föreningarna i närområdet. Du kan hjälpa till i närbutiken eller på ett kontor, till exempel fylla på varor i butikshyllorna eller hjälpa till med postningen.

  Dagsverkesinsamlingen kan också vara ett evenemang för hela skolan, till exempel kan skolan arrangera en konsert, ett disco eller en basar och donera intäkterna till UNICEF.
  Klassen eller skolan kan också komma överens om ett gemensamt arbete, till exempel en städdag för kommunen, en förening eller ett företag.

 2. På dagsverkesdagen

  Eleven ger den förifyllda arbetsblanketten till arbetsgivaren, som undertecknar eller stämplar den nedre delen av blanketten vid arbetsdagens slut. Arbetsgivaren betalar lönen antingen kontant eller som nätbetalning på UNICEFs konto (den rekommenderade minimilönen är 20 euro). Arbetsgivaren ska behålla den övre delen av blanketten som kvitto på betalningen.

 3. Efter dagsverkesdagen

  Om skolan samlar in lönerna i kontanter ska alla pengar samlas och sättas in på UNICEFs konto på banken. Använd skolans referensnummer som finns på gireringsblanketten. Gireringsinstruktionerna hittar ni på samma blankett. Eventuella frågor om referensnumret kan ställas på tfn 09 584 501. Vi skickar information om skolans resultat per e-post cirka två månader efter dagsverket.

  Vid terminens slut skickar UNICEF affischer till skolan med detaljerad information om vad som åstadkommits med de donerade medlen. Fäst affischerna på skolans anslagstavlor och berätta om resultatet till exempel i morgonsamlingen.

Insamlingsmål

Att lära sig är varje barns rätt.

Intäkterna från Dagsverkesinsamlingen används detta läsår till UNICEFs utbildningsarbete i Myanmar. UNICEF står på barnens sida med er.

Läs mer om UNICEFs arbete i Myanmar

Vi gör mycket gott med intäkterna från Dagsverkesinsamlingen

UNICEF främjar en bra skolgång för barn i Myanmar på flera sätt. En barnvänlig skola har tillräckligt med skolmaterial och klassrum. De yrkeskunniga lärarna använder barnvänliga undervisningsmetoder.

För att varje barn oavsett kön eller familjebakgrund skall få gå i en skola som känns bra att gå i och lära sig i, behövs långsiktigt påverkansarbete. Även de mest utsatta barnen ska få gå ut grundskolan.

Läs exempel på arbetet som UNICEF gör i Myanmar med hjälp av intäkterna som samlas in.

Lektioner på eget språk

För många barn i Myanmar är det svårt att lära sig eftersom lektionerna hålls på burmesiska. Med hjälp av UNICEF har lektionsinnehåll i lokala kulturer och på lokala språk förberetts.

Ny yrkeskunskap till lärare

Med stödet från UNICEF får lärare utbildning i barnvänliga undervisningsmetoder. Till exempel lär sig deltagarna att utnyttja grupparbete under lektionerna.

Påverkansarbete och lagförändringar

UNICEF arbetar som sakkunnig i Myanmar för att få beslutsfattarna ge utbildningsfrågorna en central ställning. UNICEF arbetar också för att lagförändringar som främjar barnets rättigheter blir verklighet i människors vardag. Med hjälp av intäkterna fortsätter det långsiktiga arbetet.

Slutbetyget från kvällsskolan

I Myanmar är många barn tvungna att hoppa av skolan och börja arbeta. Med stödet från UNICEF har man infört kvällsskolor som en del av utbildningssystemet. I kvällsskolan kan ungdomarna gå ut grundskolan även om de måste arbeta om dagarna.

Titta på Dagsverkesinsamlingens videor!

Peppvideo inför Dagsverkesinsamlingen 2020-2021

UNICEFs skolambassadörer Emma och Jani uppmuntrar eleverna till att söka ett dagsverkesjobb!

Tack till deltagarna 2020-2021

UNICEFs skolambassadörer Emma och Jani tackar alla som deltagit i UNICEFs Dagsverksinsamling för stödet till barnens och ungdomarnas skolgång i Myanmar.

Skola om kvällarna

Myanmariska Mae Yael var tvungen att hoppa av skolan och börja arbeta när han var 14 år. Nu har han fått chansen att fortsätta sin skolgång i en kvällsskola stödd av UNICEF. Videons målgrupp: högstadiet och mellanstadiet.

Dagsverkestävling

Dagsverkestävlingen för läsåret 2019-2020 har avslutats.

Anmälan

Anmäl din skola antingen till höstens tävling senast 31.12.2019 eller vårens tävling senast 1.6.2020. 

 

Tack för ditt stöd!

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.