Miltä näyttää ihmiskunnan tulevaisuus?

Näkökulma

Tänään 11.7. vietetään Maailman väestöpäivää, eli YK:n merkkipäivää, jonka tarkoituksena on muistaa väestökysymyksiin liittyviä haasteita ja keksiä näihin ratkaisuja.

Viime vuonna maailmassa oli enemmän yli 65-vuotiaita kuin alle viisivuotiaita.

Maailman väestön vanheneminen seuraa elinajanodotteen nousua ja maailmanlaajuista syntyvyyden laskua. Vuonna 1990 lapsia syntyi 3,2 naista kohden. Tänä vuonna vastaava luku on 2,5 lasta ja tämän arvioidaan putoavan 2,2 lapseen 2050 mennessä.

Samalla kun lapsia syntyy vähemmän, yhä useampi elää yli 5-vuotiaaksi. Lapsikuolleisuus on laskenut yli 60 prosenttia vuodesta 1990. Lapsikuolleisuus johtuu useimmiten synnytykseen liittyvistä komplikaatioista, helposti hoidettavista taudeista, aliravitsemuksesta tai huonosta hygieniasta. UNICEF toimii näiden ongelmien pysäyttämiseksi: https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/terveys/.

Lasten selviytymisen kannalta on kuitenkin myös tärkeää, että heidän äitinsä selviävät synnytyksestä – äitinsä menettänyt lapsi kuolee nimittäin muita todennäköisemmin jo alle kuukauden ikäisenä.

Äiti- ja lapsikuolleisuutta voidaan vähentää seksuaali- ja lisääntymisterveyshuollon kautta sekä lopettamalla naisiin kohdistuvat haitalliset käytännöt kuten sukuelinten silpomisen.

Tyttöjen koulutus on myös tärkeässä roolissa tulevien lasten kannalta. Koulutettujen äitien lapset selviävät hengissä suuremmissa määrissä kuin kouluttamattomien äitien lapset. Koulutetut äidit ovat usein myös tietäväisempiä lastenhoidosta ja synnyttävät vähemmän lapsia kuin ne äidit, joille koulutus ei ole ollut mahdollista.

Muutokset väestönkehityksessä ovat siis isossa määrin linjassa tyttöjen ja naisten tasa-arvon, terveydenhuollon ja koulutuksen kanssa. UNICEF tekee pitkäjänteistä työtä kaikkien näiden osa-alueiden edistämiseksi ympäri maailmaa: https://www.unicef.org/gender-equality.

Maailman väestöpäivä

Tänä vuonna Maailman väestöpäivänä korostetaan sukupuolten välisen tasa-arvon sekä sukupuoli- ja lisääntymisterveyden merkitystä. Merkkipäivää on juhlittu jo vuodesta 1989 lähtien YK:n kehitysohjelman kannustamana.

Näiden teemojen toteuttamiseksi YK:n väestörahasto UNFPA kannustaa johtajia ja päättäjiä, ruohonjuuritason toimijoita, instituutioita ja muita toimimaan yhdessä sukupuoli- ja lisääntymisterveyden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Tavoitteet näihin on asetettu jo 25 vuotta sitten Kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa (ICDP). Konferenssin loppuasiakirja linjasi, että yleismaailmallinen koulutus, lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentäminen sekä sukupuoli- ja lisääntymisterveys ovat olennaisia kestävän kehityksen saavuttamisen kannalta.

Katse tulevaisuuteen

Vaikka kehitystä ICDP:n loppuasiakirjan osa-alueilla on tapahtunut, matkaa on vielä jäljellä. Tämän vuoksi YK:n väestörahasto UNFPA, yhdessä Kenian ja Tanskan hallitusten kanssa, järjestää marraskuussa 1994 asetettuihin tavoitteisiin keskittyvän huippukokouksen Nairobissa.

Nairobin huippukokouksessa pyritään mobilisoimaan poliittista tahtoa ja taloudellisia sitoumuksia ICDP:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Huippukokouksen viisi päätavoitetta ovat:

  1. Yleismaailmallinen oikeus sukupuoli- ja lisääntymisterveyteen.
  2. Taata rahoitus ICPD:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
  3. Väestön monimuotoisuuden huomiointi talouskasvun ja kestävän kehityksen tavoittelussa.
  4. Sukupuoliperustaisen väkivallan ja haitallisten käytäntöjen pysäyttäminen.
  5. Sukupuoli- ja lisääntymisterveydenhuollon vaaliminen myös humanitaarisissa ja hauraissa tilanteissa.

Tänään Maailman väestöpäivänä on oiva tilaisuus tutustua 25 vuotta sitten asetettuihin väestönkehityksen tavoitteisiin ja pohtia sitä, miten tulevaisuutta tulisi rakentaa.

Lisätietoja

 

***

Päiväys: 11.7.2019

Otsikkokuva: Äiti syleilee lastaan Sokin kylässä Nigerissä. © UNICEF/UN0318099// Frank Dejongh

Jasmin Mylläri

Kirjoittaja työskentelee viestintäharjoittelijana Suomen UNICEFilla.