Hoppa till innehållet
UNICEF volontärer som säljer produkter.

Att engagera sig i frivilligarbete är ett fint sätt att stödja UNICEFs arbete, ett sätt som ger mycket glädje både åt dig själv och barn över hela världen.

Vårt nätverk av frivilliga i Finland omfattar ca 2000 frivilliga, vars verksamhet är organiserad i lokala grupper på 40 orter. Grupperna deltar i våra nationella kampanjer samt planerar och genomför sina egna aktiviteter. Finlands UNICEF erbjuder ett gediget stöd, bl.a. utbildningar och kampanjmaterial åt de frivilliga. 

Som frivillig kan du

  • sy individuella UNICEF-dockor eller göra andra handarbeten
  • sälja UNICEF-kort inför jul
  • vara med och ordna olika lokala evenemang
  • sprida kunskap om barnets rättigheter och föra UNICEFs budskap vidare   
  • engagera dig i gruppens ansvarsuppgifter t.ex. som ordförande, kassör eller sekreterare

Som UNICEF-frivillig känner jag att jag gör något betydelsefullt och jag får höra till den unika UNICEF-gemenskapen.

- Sofia Saukkonen, Frivillig i Helsingfors

Välkommen med! Det enda du behöver är viljan att hjälpa.

Ta kontakt direkt med gruppen. De flesta grupperna är för närvarande finskspråkiga, Raseborgsgruppen är tvåspråkig.

Om du har frågor angående frivilligverksamheten besvarar vi på Finlands UNICEF gärna på dina frågor, Mia Granqvist-Salmi [email protected] och Lena Jolkkonen [email protected].