Barnets rättigheter

Dela med dig av det goda Whatsapp

Konventionen om barnets rättigheter (1989) har ratificerats mest av alla människorättsavtal i världen. UNICEFs verksamhet baserar sig på konventionen om barnets rättigheter och att trygga dess rättigheter i praktiken.

Barnets rättigheter tillhör alla barn över hela världen och barn får inte diskrimineras av någon anledning, till exempel på grund av sitt utseende eller familjeförhållanden, bostadsort eller förmögenhet. Det är statens ansvar att se till att barnets rättigheter förverkligas.