Aluevaalit 2022 – Suunnanmuutos lasten ja perheiden palveluihin

Aluevaalit ovat ratkaisun paikka lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta. Nyt tarvitaan suunnanmuutos!

Aluevaalien äänestyspäivä on sunnuntai 23.1. Ennakkoäänestys on 12.–18.1.
Tule lasten puolelle, äänestä lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta!

Vaikka suurin osa Suomessa asuvista lapsista voi hyvin, eriarvoisuus lasten hyvinvoinnissa on syventynyt. Huonosti voivat lapset ja nuoret voivat yhä huonommin. Lasten ja perheiden palveluihin tarvitaan suunnanmuutos.

Tule lasten puolelle! Äänestä ehdokasta, joka sitoutuu parantamaan lasten ja nuorten palveluita.

Aluevaalit koskettavat lähes miljoonaa Suomessa asuvaa lasta. Hyvinvointialueet vastaavat alueellaan kaikista lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluista, esimerkiksi kouluterveydenhuollosta, mielenterveyspalveluista, perheiden arjen tukipalveluista ja lastensuojelusta. ​

Ennaltaehkäisyyn panostettava, palvelujen pitää olla helpommin ja nopeammin saatavilla

Kokosimme muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa lasten ja nuorten palvelut eivät toimi riittävän hyvin, sekä ratkaisuja suunnanmuutokseksi.

Ennaltaehkäisevät palvelut helpommin saataville

SUUNNANMUUTOS: kotipalveluiden kaltaisten ennaltaehkäisevien palveluiden käytön tulee olla suurempaa kuin viimesijaisten tukien käyttö.

Apua ongelmiin ajoissa

  • Sijoitetuista nuorista, joiden ongelmien taustalla oli päihdeongelmia, vain 35 prosenttia sai päihdeongelmaansa apua. (HuosTa-hankkeen päätulokset, 2016)
  • Perusterveydenhuollossa ei kyetä antamaan mielenterveysongelmista kärsiville lapsille riittävää tukea ja apua ja palveluja, vaan heidät ohjataan erikoissairaanhoitoon. (Kela, THL, 2018

SUUNNANMUUTOS: jokaisen lapsen ja nuoren on saatava apua ongelmaansa ajoissa.

Tarvittava tuki jokaiseen lapsuuden vaiheeseen

  • 16–17-vuotiaiden lasten ikäryhmässä huostassa olleiden osuus on selvästi suurempi kuin nuoremmissa ikäryhmissä. (THL 2021) Samaan aikaan teini-ikäisten lasten perheille tarjottu tuki on olematonta. 

SUUNNANMUUTOS: lasten ja huoltajien on saatava tukea kaikissa niissä lapsuuden ja nuoruuden vaiheissa, kun tarvetta on.

Riittävät resurssit koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltoon

  • Yli viidennes 8.- 9.-luokkalaisista ei ole saanut tarvitsemaansa tukea ja apua koululääkäriltä lukuvuoden aikana. (Kouluterveyskysely 2021)

SUUNNANMUUTOS: Palveluiden on oltava lähellä lasta, mutta se ei vielä riitä. On varmistettava, että esimerkiksi koululääkäreitä ja koulupsykologeja on riittävä määrä, jotta palveluita pystytään tarjoamaan kaikile niitä tarvitseville lapsille nopeasti ja sujuvasti.

Aluevaaliehdokas, näin tehdään suunnanmuutos

Kokosimme sinulle kolme tärkeää keinoa varmistaa alueellasi suunnanmuutos lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ota keinot käyttöön valtuustotyössäsi ja ole lasten puolella.

1. Varmista, että tiedät, mikä on lasten ja nuorten tilanne omalla alueellasi

Hyvinvointialueella käytettävä tieto saadaan valtakunnallisista ja paikallisista tietolähteistä. Tietoa kerätään tutkimuksista, työntekijöiltä, kolmannen sektorin toimijoilta sekä suoraan lapsilta ja perheiltä. Tiedon kokoamisessa ja tulkitsemisessa tarvitaan kaikkia alueen toimijoita, ja tiedon tulee olla hyvinvointialueiden ja kuntien yhteisessä käytössä.

On tärkeää varmistaa, että tietoa saadaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteesta. Näitä lapsia voivat olla esimerkiksi vamman kanssa elävät lapset; lapset, joilla on neurokehityksellinen tai psykiatrinen häiriö; lapset, joilla on mieliala- tai ahdistusoireilua; maahanmuuttajataustaiset lapset; köyhissä perheissä asuvat lapset; kiusatuksi tulevat lapset; ylipainoiset lapset; väkivaltaa kokevat lapset; koulupudokkaat; lapset, joilla on päihdeongelma ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset.

2. Varmista, että alueesi hyvinvointialuestrategiassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa lasten ja nuorten palveluiden tavoitteiksi on asetettu seuraavat asiat:

A) lasten, nuorten ja perheiden palvelut muodostavat eheän kokonaisuuden.
B) lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä ohjaa asiakaskokemus.
C) lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja oikeuksien toteutumiselle on asetettu selkeät tavoitteet, joita seurataan indikaattoreiden, mittareiden ja kokemustiedon avulla.

3. Varmista, että lapsen edun ensisijaisuus on ohjaava periaate kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä alueellasi

Varmista lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin käyttöönotto oman alueesi hallinnossa. Vaikuttavat tulokset lapsille varmistetaan huomioimalla lapsen etu ensisijaisesti kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä, esimerkiksi talouspäätöksissä. Lapsibudjetoinnin avulla voidaan varmistaa, että resurssit ovat vaikuttavimmassa käytössä lapsen parhaaksi.

Lisätietoja

Sanna Koskinen 

lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija
puh. 050 576 2293
[email protected]